08

เฉลียงหน้าบ้านจัดบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาด้วยสระน้ำและอ่างน้ำล้นช่วยเพิ่มไอเย็นให้กับบ้านได้เป็นอย่างดี โดยรอบๆ จัดประดับหินขนาดใหญ่และพันธุ์ไม้หอมไทยๆ ที่เจ้าของบ้านชอบ