09

ด้านข้างบ้านออกแบบให้เดินเชื่อมไปยังด้านหลังได้โดยปูพื้นด้วกระเบื้องสีน้ำตาล เสริมด้วยสวยที่ผสมผสานพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ทั้งไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ยืนต้นอายุหลายสิบปีซึ่งปลูกอยู่เดิม