11

สวนหลังบ้านจัดตรงกลางเป็นลานหินใช้ทำกิจกรรมได้อเนกประสงค์ เสริมด้วยแนวกำแพงต้นไม้ปลูกประดับสวยงามและช่วยบังสายตาจากภายนอก