12

เรือนกล้วยไม้ออกแบบแยกไว้ด้านข้างบ้าน โดยทำเป็นเรือนระแนงไม้แบบโปร่งๆ