14

มุมสวนด้านหลังบ้านที่จัดเป็นลานหิน กำแพงน้ำตก และสะพานไม้ พร้อมด้วยบ่อน้ำล้นช่วยเพิ่มความสดชื่นผ่อนคลาย