08

สวนหย่อมขนาดย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ใบเล็ก ๆเช่น รางทอง หีบไม้งาม กุหลาบหนู โดยมีกรวดและหินเป็นส่วนประดับร่วม