15

ศาลานั่งเล่นด้านหลังบ้านออกแบบเรียบง่ายเป็นศาลาไม้แบบโปร่งๆ ที่สามารถทำเป็นซุ้มไม้เลื้อยและแขวนประดับกล้วยไม้ที่เจ้าของบ้านชอบได้