10

บัวหลวง และบัวสายต่างสี สร้างชีวิตชีวา ให้กับสระน้ำได้เป็นอย่างดี โดยมีจุดเด่นที่โถแจกันรูปแบบโบราณใบโต ซึ่งออกแบบให้เป็นน้ำพุเล็กๆกลางสระ