15

ไม้คลุมดินเล็กๆ ไม้พุ่มขนาดย่อม และไม้ยืนต้นทรงสูง ถูกจัดให้ลดหลั่น