16

จังหวะของการจัดวางองค์ประกอบที่ต่อเนื่อง ผสมผสานทั้งฟอร์มทางแนวตั้งและทางแนวนอน ในลักษณะแนวตรงและโค้งเว้า คือเสน่ห์ของสวนที่ให้อารมณ์เป็นธรรมชาติ