17

ส่วนกลางของสวนด้านซ้ายที่เว้น Space ให้เป็นสนามหญ้ากว้างมี Slope สูง–ต่ำ ถูกโอบล้อมด้วยกลุ่มไม้พุ่มน้อยใหญ่ดูลื่นไหล นุ่มนวลเป็นอิสระ