19

แนวรั้วหินทรายให้ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัยเป็นธรรมชาติเรียงขนานไปกับแนวพวงทอง ที่ช่วยทอนความหนักและทึบตันลง โดยตัดแต่งให้ต่างระดับนำสายตาสู่ตัวบ้าน