BSP160611-026

“สาเหตุที่ต้องทำบ่อปลาเพราะอยากให้บริเวณนี้เป็นศูนย์รวมสมาชิกในครอบครัว ขณะว่ายน้ำก็อยากมองเห็นน้ำตก บ่อปลา และลำธาร ได้ฟังเสียงน้ำไหลขณะพักผ่อน คุณโจ้ชอบปลา การได้ดูแลให้อาหารปลาเป็นสิ่งที่ช่วยผ่อนคลายได้ดี อีกทั้งยังเป้นวิธีจูงใจลูกๆ ให้ออกมาในสวน ทุกวันนี้เขาก็ออกมาช่วยให้อาหารปลาบ้าง ช่วงเย็นหลังกลับจากโรงเรียนก็ชวนกันไปเดินไปวิ่งบ้าง แม้ลูกจะแพ้พวกเกสรดอกไม้ แต่เราก็ไม่อยากให้เขากังวลจนไม่กล้าออกมาใช้สวน อยากให้เขาได้อยู่ในที่โปร่งๆ จะได้มีภูมิคุ้มกันบ้าง” คุณเกดกล่าว