BSP160611-032

“เมื่อเข้ามาแล้วรู้สึกผ่อนคลาย ตัดขาดจากสิ่งวุ่นวาย ได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว อีกทั้งยังได้รับอากาศบริสุทธิ์ ปลอดโปร่ง”