BSP160611-045

นอกจากบ่อน้ำตกแล้ว สระว่ายน้ำก็เป็นสเปซโล่งที่ช่วยให้ผ่อนคลายเมื่อได้มอง อีกทั้งสมาชิกในบ้านทุกคนยังได้ใช้ออกกำลังกายยามว่างในพื้นที่ส่วนตัว ส่วนหลังบ้านนั้นเดิมมีบ้านสุนัขหลังใหญ่ ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว คุณทินกรจึงปรับเปลี่ยนมาเป็นที่เก็บอุปกรณ์สวน และปลูกไม้แขวนตกแต่งเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ