BSP160611-060

“ตอนนี้ธุรกิจหลักของครอบครัวมีโรงงานส่งออกผลไม้กระป๋อง และมีธุรกิจส่วนตัวนำเข้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ซุปเปอร์คาร์จากยุโรป ซึ่งงานที่ทำล้วนเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี ต้องเจอผู้คนมากมาย พอได้นั่งอยู่ในสวนเหมือนตัดขาดจากโลกภายนอก ได้ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่”