BSP160611-063

“คุณทินกรมาจัดสวนให้เป็นหลังที่สองแล้วครับ บ้านนี้อยู่มา 6 ปี ช่วงที่มาอยู่ใหม่ๆ ทางคุณทินกรยุ่งมาก จึงยังไมได้ปรับปรุงสวน ตอนนี้เขาเริ่มเคลียร์คิวได้เลยมาทำให้ ให้โจทย์ไปแค่ว่าขอบ่อน้ำ น้ำตก ลำธาร ให้ดูร่มรื่น”