BSP160611-001

หลังย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยเหตุผลเพื่อความสะดวกต่อการเดินทาง เพราะอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่ลูกๆ เรียนอยู่ ก่อนหน้านั้นสวนสีเขียวแห่งนี้อาจยังไม่ถูกใจนัก เนื่องจากเป็นสวนที่มาพร้อมกับการซื้อบ้าน เมื่อถึงเวลาเหมาะสมทั้งคู่จึงไปปรึกษานักจัดสวน คือ คุณทินกร ศรีวัฒนะธรรมา จากบริษัทสวนสวย แลนด์สเคป ทื่เคยเห็นผลงานกันมาแล้วจากบ้านหลังเก่า ให้มาช่วยปรับปรุงสวนใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในครอบครัว