BSP160611-008

“เดิมริมรั้วมีต้นเฮลิโคเนียอยู่บ้างแล้ว เพียงปลูกเติมเข้าไปให้แน่นขึ้นเพื่อพรางสายตาจากภายนอก และบริเวณที่ได้รับแสงแดดดีก็เติมไม้พุ่มที่ให้ดอกสวยเข้าไปบ้าง อย่างชบาด่าง รำเพย ต้อยติ่ง โคลงเคลง พวงทอง ยังดีอยู่เราจะเก็บไว้และดูแลตัดแต่งให้สมบูรณ์ขึ้น รวมไปถึงวัสดุอย่างพวกไม้เก่าที่ได้จากการรื้อระเบียงเดิมก็นำกลับมาใช้กับมุมนั่งเล่นในสวน”