DocFile (1)

“ความชอบของเรา เป็นคนละอารมณ์กัน ผมเน้นสวนน้ำตก ส่วนภรรยาชอบสวนอังกฤษ แต่สวนของเราก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้” ลานวงกลมบริเวณหน้าบ้านปูพื้นคาร์เป็ตสโตนที่ให้กลิ่นอายสวนอังกฤษพร้อมปูพื้นกระเบื้องคอนกรีตให้ดูเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในบ้าน แม้สวนในบริเวณนี้จะมีพื้นที่จำกัดแต่ก็เป็นมุมที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ทั้งยังช่วยสร้างความสดชื่นก่อนเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดี