01

ส่วนระเบียงด้านนอก กับมุมนั่งเล่นแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติที่ร่มรื่น