DocFile (4)

“ออกแบบเป็นธารน้ำตกที่ไหลจากบริเวณหน้าบ้าน เข้าไปจนถึงพื้นที่ด้านใน พร้อมทำศาลานั่งเล่นขนาดเล้กให้เจ้าของบ้านมานั่งชมสวนได้ง่ายขึ้น” เนื่องจากพื้นที่บริเวณน้ำตกมีลักษณะแคบ จึงออกแบบให้มีอารมณ์เหมือนลำธารเล็กๆ พร้อมปลูกโมกและเฮลิโคเนียขนาบสองด้านเพื่อช่วยพรางสายตาจากรั้ว ทั้งยังทำหน้าที่เป็นกรอบภาพยามเมื่อมองเข้าไปในสวนด้วย