DocFile (6)

สวนข้างที่จอดรถเป็นส่วนแรกที่มองเห็นเมื่อเข้ามาในตัวบ้าน เดิมเป็นสนามหญ้าโล่งๆ แต่ผู้ออกแบบเปลี่ยนเป็นสวนน้ำตกเต็มพื้นที่ตั้งแต่หน้าบ้านไปยังห้องทำงานบริเวณหลังบ้าน ตัวน้ำตกสูงจากพื้นประมาณ 1 เมตร และค่อยๆ ลดหลั่นระดับลงไปเรื่อยๆ เหมือนน้ำตกในธรรมชาติ