DocFile (7)-2

ลานอเนกประสงค์หลังศาลาปูพื้นคาร์เป็ตสโตนเพื่อให้วางโต๊ะอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ได้สะดวก โดยปลูกสนใบพายและจัดวางไม้กระถางขนาดเล็กเป็นฉากหลัง ทำให้มุมนี้ดูสบายตาและน่ามองมากขึ้น