02

การปลูกบัวในอ่างฝังดิน บริเวณหน้าต่างด้านนอก เพื่อป้องกันการขึ้นราของผนัง ด้วยการเติมน้ำลงอ่างแทนการรดน้ำต้นไม้