Image (2)

มุมนั่งเล่นและรับแขกหน้าบ้านกับแสงแดดอ่อนๆ ยามเช้า รายล้อมด้วยโมกพวงและไทรเกาหลีตัดแต่งตามแนวรั้ว ให้ความรู้สึกเป็นส่วนตัวมากขึ้น