03

บริเวณทางเข้าบ้าน ตกแต่งด้วยหินทรายธรรมชาติ พร้อมประดับด้วยไม้ดัดตัดแต่งขนาดเล็ก เพื่อลดเหลี่ยมมุมของตัวบ้าน