Image (5)

สวนรายล้อมด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่ให้สีสันตัดกันดูสดใสทั้งหลักทรัพย์ เศรษฐีเรือนนอก และนางพญาคล้าทอง ถัดไปมีบ่อเลี้ยงปลาคาร์ปให้ได้ซึมซับบรรยากาศก่อนเดินข้ามสะพานไปสู่เรือนหลังเล็กที่จัดเป็นห้องรับประทานอาหาร