Image (6)

นอกจากพรรณไม้ที่มีใบขนาดเล็กหรือเป็นเส้นเรียวยาวให้รูปทรงพลิ้วไหวซึ่งนำมาจัดสวนน้ำตกแล้ว ควรเลือกไม้ที่ไม่ผลัดใบหรือใบหลุดร่วงยาก เช่น หมากแดง ลำดวน จั๋ง ขิงแดง และตีนเป็ดน้ำ เพื่อช่วยลดปริมาณใบไม้ร่วงสู่บ่อน้ำ ไม้สร้างความสกปรก