Image (6)-2

สัมผัสได้ถึงความร่มรื่นเย็นสบายทั้งจากบ่อน้ำและพรรณไม้ทรอปิคัลที่รายล้อม กลางบ่อวางแจกันน้ำผุดใบใหญ่สร้างจุดเด่นและความเคลื่อนไหวในสวน