Image (7)

การวางทิศทางของน้ำตกที่ดีควรหันหน้ารับกับมุมมองจากตัวบ้าน เพื่อสร้างวิวทิวทัศน์ที่ดี ทั้งยังเชื้อเชิญให้คนในบ้านอยากออกมาใช้พื้นที่ในสวนมากขึ้น