04

สวนป่ากับความหนาแน่นของพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ สร้างความเป็นธรรมชาติกว่าส่วนอื่นๆ