05

การเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่สวน ด้วยสะพานไม้แบบโค้ง เพิ่มลูกเล่น และรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับสวนได้