07

สนามหญ้า และทางเดินหินทราย จัดเป็นพื้นที่เปิดโล่ง ด้วยรูปแบบที่ต่อเนื่องของทางเดินก่อนไปยังส่วนอื่น ๆ