08

พื้นที่สวนหิน และสวนน้ำตก เห็นได้ชัดจากการยกระดับของพื้นดินให้มีความสูง ซึ่งเป็นต้นน้ำของน้ำตกที่ไหลลงสู่บ่อเลี้ยงปลา