10

สวนหิน และน้ำตกมีการจัดวางตำแหน่งของเนินดิน และหินของจุดที่สูงสุดบริเวณริมรั้วด้านหน้าบ้าน เพื่อให้เป็นแหล่งต้นน้ำตก ลดหลั่นลงมาตามสไตล์น้ำตก และสวนป่าที่ไหลลัดเลาะลงสู่บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ