13

จุดเปลี่ยนระหว่างทางเดินหินทราย สู่ทางเดินไม้หมอนรถไฟ บ่งบอกถึงพื้นที่ที่แตกต่างกัน