04

ตัวบ้านแวดล้อมด้วยต้นไม้เขียวขจี สวนด้านนอกออกแบบให้ดูโล่งๆ เว้น Space เป็นสนามหญ้า เปิดมุมมอง กอปรกับทางเจ้าของบ้านไม่ได้ใช้สอยอะไรมาก จึงออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย