06

มุมนั่งเล่นระหว่างเดินชมสวน เพลิดเพลินกับฝูงปลาคาร์พแบบใกล้ชิด แนวหินที่วางเหลื่อมทับซ้อนเป็นช่วงชั้นน้ำตก ร่มรื่นด้วพันธุ์ไม้หลากหลาย ทั้งจากที่ตั้งใจปลูก และขึ้นเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชุ่มชื้น เช่นเฟิร์น และมอส สายน้ำที่เคลื่อนไหว เป็นต้นกำเนิดของเสียงบริสุทธิ์ ที่ช่วยเติมแต่งชีวิตชีวาให้กับสวน