07

มุมมองจากด้านบนจะเห็นถึงความคดโค้งสวยงามของสะพานไม้ และธารน้ำเบื้องล่าง