08

หินที่นำมาล้อมตามจุดต่างๆ นอกจากทำหน้าที่เป็นกระถางกันดินไหลแล้ว ยังช่วยเพิ่มความสวยงามเป็นธรรมชาติอีกด้วย