09

ศาลากลางน้ำเป็นธรรมชาติด้วยไม้พุ่มริมน้ำ ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน เพราะสร้างติดกับตัวบ้าน ซึ่งเจ้าของบ้านบอกว่า ถ้า่สวนนี้ทำแยกขาดออกไป ก็จะไม่ได้ใช้บ่อยเท่ากับทุกวันนี้
ต้นไม้ที่ปลูกบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่ชอบน้ำ ซึ่งดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก อย่างฟิโลเรนดอน แฟนซีไอริส ไม้น้ำ ฯลฯ