10

ต้นเข็มสามสี ช่วยพรางตาลบความแข็งของกำแพงคอนกรีตได้เป็นอย่างดี