11

ไม้จำพวกเฮลิโคเนียที่ดอกสวย และแตกกอง่าย นำมาปลูกบริเวณริมรั้วเพื่อบดบังสายตาจากภายนอก