14

มุมนี้จัดเป็นมุมที่ใช้บ่อยโดยเฉพาะช่วงวันหยุด ซึ่งเจ้าของบ้านจะเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรับประทานอาหาร และอ่านหนังสือภายนอก หากมีเพื่อนฝูงมาเยอะก็สามารถจัดเป็นโต๊ะรับประทานอาหารเพิ่มบริเวณส่วนนี้ได้