15

ส่วนรับประทานอาหารกับโครงสร้างที่มีการปรับเปลี่ยนบางจุดบางมุมของผนังทึบเป็นกระจกใสบานใหญ่ เพื่อเปิด Open Space ให้สามารถสัมผัสถึงธรรมชาติที่ชุ่มชื้นของสวนภายนอก