01

สะพานไม้แบบเรียบง่ายในเฉดสีที่กลมกลืนกับแผ่นหินทรายทางเดิน ก่อขอบปูนทาสีขาว ริมสระน้ำช่วยเว้นระยะให้ห่างจากพุ่มไม้พอสมควร เพื่อป้องกันมิให้ใบไม้ปลิวลงในน้ำ