02

น้ำตกจำลองแบบเรียบง่าย ซึ่งปล่อยสายน้ำไหลไปยังศาลากลางสวนด้านบน พรางผนังอิฐให้ดูสนิทเนียนกับแมกไม้ด้วยกิ่งใบของต้นหมาก