01

หน้าบ้านเว้น Space ตรงกลางเป็นทางเข้า ขนาบด้านข้างด้วยสนามหญ้า จัดต้นไม้โอบล้อมร่มรื่น และบังสายตาจากภายนอก โดยมีต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้หลัก และปลูกประดับด้วยรางทอง สนมังกร ชวนชม บริเวณด้านซ้ายเป็นพื้นกว้างจัดเป็นพื้นที่กว้างจัดเป็นศาลาพักผ่อน และบ่อปลาคาร์พ กั้นส่วนด้วยแนวหิน และไม้พุ่มที่ตัดแต่งลดหลั่นโดยมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา และช่วยชะลอการเกิดตะไคร่น้ำได้