02

เชื่อมการใช้งานระหว่างสวนกับบ้านด้วยทางเดินหิน ปลูกประดับด้วยไม้ดอกไม้ใบ ขนาดย่อมที่จัดเป็นกลุ่มเผยให้บ้านโดดเด่น เสริมให้น่าสนใจด้วยต้นปาล์ม และจันผา